Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

27.04.2009.

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Sokocu  vrši se svaki radni dan od 09:00 do 15:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda u  prizemlju soba br. 34, a žalbe se zatim prosleđuju Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u roku od 8 dana od dana prijema može dostaviti odgovor na žalbu . Cjelokupan spis predmeta se dostavlja Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu  koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh