Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Medijacija

22.04.2009.

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

 

Medijacija je povoljna za stranke

Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.

Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.

Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.

Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.

Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.

Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

 

Osnovni principi u postupku medijacije

Dobrovoljnost

Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.

Povjerljivost

Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.

Jednakost stranaka

Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.

Neutralnost medijatora

Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh