Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Instrukcije za uplatu sudske takse iz inostranstva u valuti EUR

OSNOVNI SUD U SOKOCU

 

Instrukcije za uplatu sudske takse iz inostranstva u valuti EUR:

Napomena: Zvanični kurs CB BiH 1EUR=1,95583 KM.

U korist: MINISTARSTVO FINANSIJA

Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, BiH, RS

Banka korisnika: UniCredit bank AD Banja Luka

SWIFT: BLBABA22

IBAN: BA39 5517 9048 0118 3851 (Org.kod 1075001, vrsta prihoda 722211)

Plaćanje EUR:

Posrednička banka:

1. ZAGREBACKA BANKA DD, Zagreb

SWIFT: ZABAHR2X

2. DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT: DEUTDEFF

3. COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT: COBADEFF

4. UNICREDIT S.P.A. Milano

SWIFT: UNCRITMM

5. BANKA CELJE D.D. Celje

SWIFT: SBCESI2X

6. UNICREDIT BANK D.D. SRBIJA A.D. BEOGRAD

SWIFT: BACXRSBG

5. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

SWIFT: KOBBRSBG

Napomena: Obavezno navedite organizacioni kod i vrstu prihoda)

 

 

 

INSTRUKCIJA ZA UPLATU  SUDSKE TAKSE U VALUTI KM :

 

PRIMALAC : RAČUN JAVNIH PRIHODA RS

RAČUN PRIMAOCA : 562-099-00000556-87

SVRHA DOZNAKE : UPLATA TAKSE PO RJEŠENJU (PREDMETU)BROJ XXX

 

VRSTA PRIHODA : 722211

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 1075001

ŠIFRA OPŠTINE 094

POZIV NA BROJ : BROJČANE OZNAKE PREDMETA( BEZ SLOVA)ILI SVE NULEVijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Instrukcije za uplatu iz inostranstva na depozitni račun, u valuti EUR

OSNOVNI SUD U SOKOCU

 

instrukcije za uplatu iz inostranstva na depozitni racun, u valuti EUR:

 

Napomena: Zvanicni kurs CB BiH 1EUR=1,95583 KM.

U korist: MINISTARSTVO FINANSIJA

 Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, BiH, RS

Banka korisnika: UniCredit bank AD Banja Luka

SWIFT: BLBABA22

IBAN: BA39 5517 9048 0118 3851 (Org.kod 1075001, vrsta prihoda 223171) 

Placanje EUR:

Posrednicka banka:

1. ZAGREBACKA BANKA DD, Zagreb

                  SWIFT: ZABAHR2X

 

2. DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT: DEUTDEFF

 

3. COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

SWIFT: COBADEFF

4. UNICREDIT S.P.A. Milano

SWIFT: UNCRITMM

5. BANKA CELJE D.D. Celje

SWIFT: SBCESI2X

6. UNICREDIT BANK D.D. SRBIJA A.D. BEOGRAD

SWIFT: BACXRSBG

 

5. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

SWIFT: KOBBRSBG

Napomena: Obavezno navedite organizacioni kod i vrstu prihoda.

 

 

 

 INSTRUKCIJE ZA UPLATU NA DEPOZITNI RAČUN SUDA U KM:

Primalac: Depozitni račun osnovnih  sudova

Racun primaoca: 562-099-81301458-98

Svrha doznake: Uplata po rješenju (predmetu) broj xxx

Vrsta prihoda: 223171

Budžetska organizacija: 1075001

Šifra opštine: 094

Poziv na broj: Brojcane oznake predmeta (bez slova)

Napomena: Na uplatnici, u pozivu na broj koji ima deset polja,

unose se samo brojcane oznake predmeta (bez slova I,P,IP,RS i slicno)

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Sudske takse

27.04.2009.

Sudske takse plaćaju se u GOTOVOM NOVCU.

Za uplatu u gotovom novcu uplatnica se popunjava na slijedeći način:

NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

Uplatio je: Ime i prezime
Svrha doznake: Sudska taksa
Primalac: Račun javnih prihoda Banja Luka
Broj računa: 5620990000055687
Vrsta prihoda: 722211
opština: 094
Budžetska organizacija: 1075001
Poziv na broj: 00000000

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh