Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Kako pokrenuti postupak registracije osnivanja zadruge i zadružnog saveza?

23.10.2009.

Isprave neophodne za upis u registar osnivanja zadruge i zadružnog saveza

Uz prijavu za upis u registar osnivanja zadruge prilažu se:

  • Akt o osnivanju,
  • Zadružna pravila,
  • Dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju dijela , odnosno sredstava osnivača u skladu sa osnivačkim aktom, 
  • Odluka o imenovanju direktora,
  • Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje.
  • Zapisnik sa osnivačke skupštine zadrugara

Na upisu u sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuju odredbe stava 1. Član 31. Zakona.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako dobiti uvjerenje da nije izricana mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravna i fizička lica?

28.05.2009.

Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravno ili fizičko lice možete dobiti u sobi br.21 uz priložen zahtjev za izdavanje uvjerenja. Zahtjev za pravna lica mora biti ovjeren pečatom firme na memorandumu i potpisan od strane odgovorne osobe. Zahtjev za fizička lica možete dobiti u zgradi suda uz priloženu ličnu/osobnu kartu kao dokaz identiteta.

Prilog uz uvjerenje je izvod iz jedinstvenog Registra novčanih kazni.

Kako sastaviti testament ?

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:
ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / oporuke.
Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / sudbene oporuke potrebno je : navesti ime i prezime , te adresu , predmet testamenta / oporuke .
Ukoliko se radi o nekretnini , ponesite dokaz o vasništvu istih. tj.vlasničkih / posjedovni list koji izadje općinski ured katastar.
Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pokrenuti postupak zaostavštine?

28.05.2009.

Kada osoba / lice koja ima stalno prebivalište u Opštini _________umre , Osnovnii sud u ___________ utvrđuje tko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim osobama / licima .

Općinski sud ________ vodi postupak ako je umrli imao prebivalište ili boravište u Opštini ________ .

Nakon smrti ostavitelja: obratite se u matičnu službu Opštine __________ .Službenik će od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta /oporuke te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio. Nakon toga matična služba će sačiniti smrtovnicu koju treba dostaviti Sudu

Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će se pozvati sve zainteresirane osobe i to na adrese date u smrtovnici .

Pri dolasku na ročište u sud potrebno je da:
ponesete ličnu kartu / osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
ponesete testament / oporuku umrlog ukoliko postoji,
ponesete dokaz o imovini ostavitelja:
 a)      ukoliko se radi o nepokretnostima, izvadite posjedovni list (ovaj list možete dobiti u Opštinskom odjelu katastar )
 b)      ukoliko se radi o pokretnostima, na primjer, za  vozilo je potrebno / potrebito donijeti saobraćajnu / prometnu dozvolu, ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno / potrebito je donijeti štednu knjižicu.
 c)      ček od penzije
 d)      oružani list .


U toku postupka / tjekom postupka: Sud će utvrditi kojim osobama / licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka, Sud će donijeti taksu / pristojbu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa / pristojba se određuje prema vrijednosti imenovane ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu .

Ukoliko smatrate da Vam je potrebna / potrebita pomoć pri vođenju ovog postupka, savjetujemo vam da se obratite advokatu / odvjetniku.Spisak / lista svih dostupnih advokata / odvjetnika nalazi se u Sudu. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od strane referenta pisarmice / pisarne ili putem telefona. .

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pohraniti testament ?

28.05.2009.

Ako želite da ostavite testament / oporuku Sudu na čuvanje, potrebno je da uplatite dodatnu taksu u iznosu koji će Vam odrediti postupajući sudac. Nakon što ste učinili sve gore navedeno, dođite u Sud i obratite se referentu pisarne. Sve dodatne informacije možete dobiti izravno od referenta pisarne ili putem telefona.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sastaviti testament ?

28.05.2009.

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:
ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / oporuke.
Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta / sudbene oporuke potrebno je : navesti ime i prezime , te adresu , predmet testamenta / oporuke .
Ukoliko se radi o nekretnini , ponesite dokaz o vasništvu istih. tj.vlasničkih / posjedovni list koji izadje općinski ured katastar.
Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudac .

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh