• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Istorijat
 • Osnivanje suda

  Istorijat suda

  28.05.2009.

  ISTORIJAT OSNOVNOG SUDA U SOKOCU


  Osnovni sud u Sokocu osnovan je 1958.godine.
  U toku 2004.godine došlo je do reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a samim tim i do pripajanja Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Osnovnom sudu u Sokocu, kada je ovaj sud dobio sadašnju mjesnu i stvarnu nadležnost . Reformom pravosuđa 2004.godine osnovano je Odjeljenje ovog suda u Istočnom Sarajevu, zemljišnoknjižna kancelarija, privredno odjeljenje i registar privrednih subjekata.
  U toku 2006.godine ukidanjem bivših sudova za prekršaje ovom sudu su pripojeni sudovi za prekršaje Sokolac, Pale i Kasindo.
  Trenutno u sklopu Osnovnog suda u Sokocu funkcioniše i Odjeljenje suda u Istočnom Sarajevu sa svim nadležnostima kao i u sjedištu suda.
  Osnovni sud u Sokocu mjesno je nadležan za područje opština : Sokolac, Pale, Istočno Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad i Trnovo, a za privredne sporove i prekršajne predmete iz oblasti poreskih i carinskih prekršaja, nadležan je za područje mjesne nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu .

  1212 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1