• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Instrukcije za uplatu sudske takse iz inostranstva u valuti EUR

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

   

  Instrukcije za uplatu sudske takse iz inostranstva u valuti EUR:

  Napomena: Zvanični kurs CB BiH 1EUR=1,95583 KM.

  U korist: MINISTARSTVO FINANSIJA

  Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, BiH, RS

  Banka korisnika: UniCredit bank AD Banja Luka

  SWIFT: BLBABA22

  IBAN: BA39 5517 9048 0118 3851 (Org.kod 1075001, vrsta prihoda 722211)

  Plaćanje EUR:

  Posrednička banka:

  1. ZAGREBACKA BANKA DD, Zagreb

  SWIFT: ZABAHR2X

  2. DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt Am Main

  SWIFT: DEUTDEFF

  3. COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

  SWIFT: COBADEFF

  4. UNICREDIT S.P.A. Milano

  SWIFT: UNCRITMM

  5. BANKA CELJE D.D. Celje

  SWIFT: SBCESI2X

  6. UNICREDIT BANK D.D. SRBIJA A.D. BEOGRAD

  SWIFT: BACXRSBG

  5. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

  SWIFT: KOBBRSBG

  Napomena: Obavezno navedite organizacioni kod i vrstu prihoda)

   

   

   

  INSTRUKCIJA ZA UPLATU  SUDSKE TAKSE U VALUTI KM :

   

  PRIMALAC : RAČUN JAVNIH PRIHODA RS

  RAČUN PRIMAOCA : 562-099-00000556-87

  SVRHA DOZNAKE : UPLATA TAKSE PO RJEŠENJU (PREDMETU)BROJ XXX

   

  VRSTA PRIHODA : 722211

  BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 1075001

  ŠIFRA OPŠTINE 094

  POZIV NA BROJ : BROJČANE OZNAKE PREDMETA( BEZ SLOVA)ILI SVE NULE


  1508 PREGLEDA

  Instrukcije za uplatu iz inostranstva na depozitni račun, u valuti EUR

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

   

  instrukcije za uplatu iz inostranstva na depozitni racun, u valuti EUR:

   

  Napomena: Zvanicni kurs CB BiH 1EUR=1,95583 KM.

  U korist: MINISTARSTVO FINANSIJA

   Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, BiH, RS

  Banka korisnika: UniCredit bank AD Banja Luka

  SWIFT: BLBABA22

  IBAN: BA39 5517 9048 0118 3851 (Org.kod 1075001, vrsta prihoda 223171) 

  Placanje EUR:

  Posrednicka banka:

  1. ZAGREBACKA BANKA DD, Zagreb

                    SWIFT: ZABAHR2X

   

  2. DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt Am Main

  SWIFT: DEUTDEFF

   

  3. COMMERZBANK AG, Frankfurt Am Main

  SWIFT: COBADEFF

  4. UNICREDIT S.P.A. Milano

  SWIFT: UNCRITMM

  5. BANKA CELJE D.D. Celje

  SWIFT: SBCESI2X

  6. UNICREDIT BANK D.D. SRBIJA A.D. BEOGRAD

  SWIFT: BACXRSBG

   

  5. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

  SWIFT: KOBBRSBG

  Napomena: Obavezno navedite organizacioni kod i vrstu prihoda.

   

   

   

   INSTRUKCIJE ZA UPLATU NA DEPOZITNI RAČUN SUDA U KM:

  Primalac: Depozitni račun osnovnih  sudova

  Racun primaoca: 562-099-81301458-98

  Svrha doznake: Uplata po rješenju (predmetu) broj xxx

  Vrsta prihoda: 223171

  Budžetska organizacija: 1075001

  Šifra opštine: 094

  Poziv na broj: Brojcane oznake predmeta (bez slova)

  Napomena: Na uplatnici, u pozivu na broj koji ima deset polja,

  unose se samo brojcane oznake predmeta (bez slova I,P,IP,RS i slicno)

   

  1308 PREGLEDA

  Sudske takse

  27.04.2009.

  Sudske takse plaćaju se u GOTOVOM NOVCU.

  Za uplatu u gotovom novcu uplatnica se popunjava na slijedeći način:

  NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

  Uplatio je: Ime i prezime
  Svrha doznake: Sudska taksa
  Primalac: Račun javnih prihoda Banja Luka
  Broj računa: 5620990000055687
  Vrsta prihoda: 722211
  opština: 094
  Budžetska organizacija: 1075001
  Poziv na broj: 00000000

   

  • 1 - 3 / 3
  • 1