• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  K O N K U R S

  01.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

  Broj:089-0-SU-23-000367

  Sokolac,22.02.2023. godine.

   

  Na osnovu člana 68., 73., 76. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Sokocu , Osnovni sud u Sokocu , raspisuje

  K O N K U R S

   

  Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika-volontera na određeno vrijeme

   

   

  1. Daktilograf-------------------------------------------------1 (jedan) izvršilac

   

  Uslovi:

  -Školska sprema: završena srednja birotehnička škola III ili IV stepen ili druga srednja škola, a izuzetno osnovna škola sa daktilografskim kursom, te završen najmanje II stepen kursa za računare.

   

  Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

   

   

   

  2. Sudijski pripravnik-volonter--------------------------------3 (tri) izvršioca

   

  Uslovi:

  - Školska sprema:završen pravni fakultet,VII stepen stručne spreme

   

   

  Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 1:

  -prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata

  -diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

  -izvod iz matične knjige rođenih

  -uvjerenje o državljanstvu

  -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

  -dokaz o radnom iskustvu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo

  -dokaz o završenom kursu za rad na računaru

   

   

  Potrebna dokumentacija za pripravnika-volontera pod rednim brojem 2:

  -prijava na konkurs sa kraćom biografijom

  -diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

  -izvod iz matične knjige rođenih

  -uvjerenje o državljanstvu

  -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

  -uvjerenje sa prosjekom ocjena tokom studija

   

  Napomena:

  1. Daktilograf se prima na neodređeno vrijeme uz obavezu probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
  2. Sudijski pripravnik – volonter se prima na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dvije) godine tj. do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

   

   

  Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

  Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

   

  Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs“ uz dodatno navođenje radnog mjesta na koje se konkuriše.

  Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja .

   

  Napomena:

  Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

   

                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                 

                                                                             Branka Malović

  Prikazana vijest je na:
  164 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  K O N K U R S

  01.03.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

  Broj:089-0-SU-23-000367

  Sokolac,22.02.2023. godine.

   

  Na osnovu člana 68., 73., 76. i 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 37/12, 44/15 i 100/17), člana 2. Pravilnika o o utvrđivanju kriterijuma za određivanje potrebnog broja administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja u sudovima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 84/06) i člana 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Sokocu , Osnovni sud u Sokocu , raspisuje

  K O N K U R S

   

  Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika-volontera na određeno vrijeme

   

   

  1. Daktilograf-------------------------------------------------1 (jedan) izvršilac

   

  Uslovi:

  -Školska sprema: završena srednja birotehnička škola III ili IV stepen ili druga srednja škola, a izuzetno osnovna škola sa daktilografskim kursom, te završen najmanje II stepen kursa za računare.

   

  Radno iskustvo: 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima.

   

   

   

  2. Sudijski pripravnik-volonter--------------------------------3 (tri) izvršioca

   

  Uslovi:

  - Školska sprema:završen pravni fakultet,VII stepen stručne spreme

   

   

  Potrebna dokumentacija za radno mjesto pod rednim brojem 1:

  -prijava na konkurs sa kraćom biografijom kandidata

  -diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

  -izvod iz matične knjige rođenih

  -uvjerenje o državljanstvu

  -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

  -dokaz o radnom iskustvu u struci sa naznakom poslova na kojima je stečeno radno iskustvo

  -dokaz o završenom kursu za rad na računaru

   

   

  Potrebna dokumentacija za pripravnika-volontera pod rednim brojem 2:

  -prijava na konkurs sa kraćom biografijom

  -diploma o završenoj školi (original ili ovjerena fotokopija)

  -izvod iz matične knjige rođenih

  -uvjerenje o državljanstvu

  -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

  -uvjerenje sa prosjekom ocjena tokom studija

   

  Napomena:

  1. Daktilograf se prima na neodređeno vrijeme uz obavezu probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
  2. Sudijski pripravnik – volonter se prima na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dvije) godine tj. do sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.

   

   

  Prijavu sa neophodnom konkursnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

  Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatima po okončanju konkursne procedure.

   

  Sve prijave podnose se na pisarnici suda ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac sa naznakom „Prijava na konkurs“ uz dodatno navođenje radnog mjesta na koje se konkuriše.

  Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana javnog objavljivanja i biće objavljen posredstvom JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u sredstvima javnog informisanja .

   

  Napomena:

  Neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati, te će se kao takve uz obavještenje vratiti kandidatima.

   

                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                 

                                                                             Branka Malović