• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  ODLUKA O PLANU NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2024. GODINU

  24.01.2024.

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

  Broj : 089-0-SU-24-000124

  Sokolac,23.01.2024.godine

   

  Na osnovu čl.17 ZJN BIH ( Sl.glasnik BiH br 39/14 i 59/22 ) i člana 48. Zakona o sudovima RS (Sl.gl RS broj 37/12, 44/15 i 100/17) u skladu sa obavezom donošenja plana nabavke za tekuću godinu, nakon usvojenog budžeta za 2024. godinu (Sl.glasnik br. 112/23, Predsjednik  Osnovng suda u Sokocu ( u daljem tekstu ugovorni organ ) koga zastupa predsjednik suda Branka Malović , donosi

   

   

   

  ODLUKU O PLANU

  NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2024. GODINU

   

  I

                                                                                                                                                     

  Ovom Odlukom usvaja se Plan nabavke roba, radova i usluga za 2024.godinu  .

   

  II

   

  Plan nabavke roba, radova i usluga za 2024. godinu je usklađena sa Budžetom Osnovng suda u Sokocu.

   

  III

   

  Tabelarni prikaz planiranih javnih nabavke za 2024. godinu je sastavni dio ove Odluke.

   

  IV

   

  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovng suda u Sokocu.

   

   

                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNCA SUDA

   

  Branka Malov

   

   

  Dostavljeno:

  -Računovodstvo

  -a/a

  Prikazana vijest je na:
  87 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  ODLUKA O PLANU NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2024. GODINU

  24.01.2024.

   

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U SOKOCU

  Broj : 089-0-SU-24-000124

  Sokolac,23.01.2024.godine

   

  Na osnovu čl.17 ZJN BIH ( Sl.glasnik BiH br 39/14 i 59/22 ) i člana 48. Zakona o sudovima RS (Sl.gl RS broj 37/12, 44/15 i 100/17) u skladu sa obavezom donošenja plana nabavke za tekuću godinu, nakon usvojenog budžeta za 2024. godinu (Sl.glasnik br. 112/23, Predsjednik  Osnovng suda u Sokocu ( u daljem tekstu ugovorni organ ) koga zastupa predsjednik suda Branka Malović , donosi

   

   

   

  ODLUKU O PLANU

  NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2024. GODINU

   

  I

                                                                                                                                                     

  Ovom Odlukom usvaja se Plan nabavke roba, radova i usluga za 2024.godinu  .

   

  II

   

  Plan nabavke roba, radova i usluga za 2024. godinu je usklađena sa Budžetom Osnovng suda u Sokocu.

   

  III

   

  Tabelarni prikaz planiranih javnih nabavke za 2024. godinu je sastavni dio ove Odluke.

   

  IV

   

  Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovng suda u Sokocu.

   

   

                                                                                                                                                                                     PREDSJEDNCA SUDA

   

  Branka Malov

   

   

  Dostavljeno:

  -Računovodstvo

  -a/a