• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Sokocu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Narativni izvještaj o radu suda za 2023.godinu

  19.02.2024.

  Postupajući po smjernicama VSTS-a BiH za izradu narativnog izvještaja o radu suda za 2023.godinu, u Osnovnom sudu u Sokocu sačinjen je pomenuti izvještaj kako slijedi:

   Što se tiče unutrašnje organizacije Osnovnog suda u Sokocu isti funkcioniše na taj način što se sjedište suda nalazi u Sokocu, dok u okviru ovog suda egzistira i Odjeljenje u Istočnom Novom Sarajevu, kao i Odjeljenje na Palama koje je počelo sa radom početkom mjeseca novembra 2020.godine. Ovaj sud bi po sistematizaciji radnih mjesta trebao da ima ukupno četrnaest redovnih sudija zajedno sa predsjednikom suda i jednog dodatnog sudiju. Osnovni sud u Sokocu sa svojom mjesnom nadležnošću pokriva teritoriju od 6 opština i to: Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo. Po rasporedu poslova u sjedištu suda u Sokocu bi trebalo raditi 9 sudija, u odjeljenju suda u Istočnom Novom Sarajevu 4 sudije i u odjeljenju na Palama 2 sudija. U pogledu kadrovske osposobljenosti i popunjenosti ističemo da je u ovom sudu u 2023.godini djelimično bila popunjena sistematizacija sa potrebnim sudijskim kadrovima.

  Želimo naglasiti da je u ovom sudu u toku 2023.godine došlo do odliva određenog broja sudijskog kadra i sud nije u izvještajnom periodu imao na raspolaganju određeni broj sudija predviđenih po sistematizaciji. Dakle, u 2023.godini sud je radio sa umanjenim kapacitetom u pogledu sudijskog kadra i to tako što je sudija Šefket Ćatović obolio od teže bolesti i isti je samo povremeno radio u prvom kvartalu 2023.godine, da bi nakon toga bio duži vremenski period na bolovanju sve do 02.06.2023.godine kada je zbog bolesti i preminuo.

  Sudija Sanja Salčić-Sabljica bila je duži vremenski period na bolovanju zbog teže bolesti djeteta i to u periodu od zadnje dekade mjeseca marta 2023.godine pa sve do prve dekade mjeseca oktobra 2023.godine. U ovom sudu je u toku 2023.godine penzionisano dvoje sudija i to sudija Jasminka Čengić-Šahinagić koja je penzionisana 08.07.2023.godine i sudija Šefkija Plasto koji je penzionisan 25.10.2023.godine. Napominjemo da i pomenuto dvoje sudija nisu radili jedan izvjestan period i prije trenutka penzionisanja jer su odsustvovali jedan izvjestan period kako bi iskoristili neiskorištene dijelove godišnjih odmora , a i po drugim osnovama za odsustvo.

  U toku 2023.godine, dodatna sudija ovog suda Jelena Okuka je imenovana za sudiju Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i ista je preuzela dužnost sa 01.10.2023.godine na novoj funkciji. Zbog gore navedenih činjenica došli smo u određenom periodu u situaciju da nismo na raspolaganju imali 5 sudija, a što je u tom periodu stvorilo ogroman pritisak na samo funkcionisanje i održivost rada ove institucije jer postojeće sudije nisu bile u stanju da održe normalan rad i funkcionisanje suda jer nisu mogli da stignu da uporedo rade po svojim predmetima i predmetima koji su im morali biti presignirani od sudija koje nisu bile na raspolaganju u radu suda.

  Ovom prilikom naglašavamo da je određeni period i to u zadnjem kvartalu 2023.godine i sudija Rankica Milović odsustvovala duže vremena zbog bolesti.

  Zbog naprijed navedenog u toku izvještajnog perioda sud nije imao na raspolaganju sve sudije po sistematizaciji, a što se u određenoj mjeri odrazilo i na ukupan rezultat rada suda.

  U toku izvještajnog perioda, odnosno počev od 23.10.2023.godine, došlo je i do imenovanja novih sudija u ovaj sud pa su tako navedenog datuma stupile na dužnost sudije Sabina Čankušić-Čamo i Alma Salkić-Mijić. Kako je novoimenovanim sudijama bio potreban određeni period da se zaduže sa predmetima i da iste stave u opticaj, nisu ni mogle postići neke radne rezultate do kraja izvještajnog perioda.

  Kada govorimo o organizaciji suda po odjeljenjima napominjemo da je po rasporedu poslova za 2023.godinu, ta organizacija podijeljena na tri sudska odjeljenja i to: krivično, građansko i izvršno odjeljenje. U okviru krivičnog odjeljenja radilo je 6 sudija, u okviru građanskog radilo je 6 sudija i u okviru izvršnog 3 sudije.

  Što se tiče materijalnog statusa suda napominjemo da smo u toku 2023.godine funkcionisali sa određenim poteškoćama u pogledu materijalne situacije, a ta činjenica je vjerujemo prisutna i kod ostalih pravosudnih institucija.

  Prikazana vijest je na:
  157 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Narativni izvještaj o radu suda za 2023.godinu

  19.02.2024.

  Postupajući po smjernicama VSTS-a BiH za izradu narativnog izvještaja o radu suda za 2023.godinu, u Osnovnom sudu u Sokocu sačinjen je pomenuti izvještaj kako slijedi:

   Što se tiče unutrašnje organizacije Osnovnog suda u Sokocu isti funkcioniše na taj način što se sjedište suda nalazi u Sokocu, dok u okviru ovog suda egzistira i Odjeljenje u Istočnom Novom Sarajevu, kao i Odjeljenje na Palama koje je počelo sa radom početkom mjeseca novembra 2020.godine. Ovaj sud bi po sistematizaciji radnih mjesta trebao da ima ukupno četrnaest redovnih sudija zajedno sa predsjednikom suda i jednog dodatnog sudiju. Osnovni sud u Sokocu sa svojom mjesnom nadležnošću pokriva teritoriju od 6 opština i to: Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo. Po rasporedu poslova u sjedištu suda u Sokocu bi trebalo raditi 9 sudija, u odjeljenju suda u Istočnom Novom Sarajevu 4 sudije i u odjeljenju na Palama 2 sudija. U pogledu kadrovske osposobljenosti i popunjenosti ističemo da je u ovom sudu u 2023.godini djelimično bila popunjena sistematizacija sa potrebnim sudijskim kadrovima.

  Želimo naglasiti da je u ovom sudu u toku 2023.godine došlo do odliva određenog broja sudijskog kadra i sud nije u izvještajnom periodu imao na raspolaganju određeni broj sudija predviđenih po sistematizaciji. Dakle, u 2023.godini sud je radio sa umanjenim kapacitetom u pogledu sudijskog kadra i to tako što je sudija Šefket Ćatović obolio od teže bolesti i isti je samo povremeno radio u prvom kvartalu 2023.godine, da bi nakon toga bio duži vremenski period na bolovanju sve do 02.06.2023.godine kada je zbog bolesti i preminuo.

  Sudija Sanja Salčić-Sabljica bila je duži vremenski period na bolovanju zbog teže bolesti djeteta i to u periodu od zadnje dekade mjeseca marta 2023.godine pa sve do prve dekade mjeseca oktobra 2023.godine. U ovom sudu je u toku 2023.godine penzionisano dvoje sudija i to sudija Jasminka Čengić-Šahinagić koja je penzionisana 08.07.2023.godine i sudija Šefkija Plasto koji je penzionisan 25.10.2023.godine. Napominjemo da i pomenuto dvoje sudija nisu radili jedan izvjestan period i prije trenutka penzionisanja jer su odsustvovali jedan izvjestan period kako bi iskoristili neiskorištene dijelove godišnjih odmora , a i po drugim osnovama za odsustvo.

  U toku 2023.godine, dodatna sudija ovog suda Jelena Okuka je imenovana za sudiju Okružnog suda u Istočnom Sarajevu i ista je preuzela dužnost sa 01.10.2023.godine na novoj funkciji. Zbog gore navedenih činjenica došli smo u određenom periodu u situaciju da nismo na raspolaganju imali 5 sudija, a što je u tom periodu stvorilo ogroman pritisak na samo funkcionisanje i održivost rada ove institucije jer postojeće sudije nisu bile u stanju da održe normalan rad i funkcionisanje suda jer nisu mogli da stignu da uporedo rade po svojim predmetima i predmetima koji su im morali biti presignirani od sudija koje nisu bile na raspolaganju u radu suda.

  Ovom prilikom naglašavamo da je određeni period i to u zadnjem kvartalu 2023.godine i sudija Rankica Milović odsustvovala duže vremena zbog bolesti.

  Zbog naprijed navedenog u toku izvještajnog perioda sud nije imao na raspolaganju sve sudije po sistematizaciji, a što se u određenoj mjeri odrazilo i na ukupan rezultat rada suda.

  U toku izvještajnog perioda, odnosno počev od 23.10.2023.godine, došlo je i do imenovanja novih sudija u ovaj sud pa su tako navedenog datuma stupile na dužnost sudije Sabina Čankušić-Čamo i Alma Salkić-Mijić. Kako je novoimenovanim sudijama bio potreban određeni period da se zaduže sa predmetima i da iste stave u opticaj, nisu ni mogle postići neke radne rezultate do kraja izvještajnog perioda.

  Kada govorimo o organizaciji suda po odjeljenjima napominjemo da je po rasporedu poslova za 2023.godinu, ta organizacija podijeljena na tri sudska odjeljenja i to: krivično, građansko i izvršno odjeljenje. U okviru krivičnog odjeljenja radilo je 6 sudija, u okviru građanskog radilo je 6 sudija i u okviru izvršnog 3 sudije.

  Što se tiče materijalnog statusa suda napominjemo da smo u toku 2023.godine funkcionisali sa određenim poteškoćama u pogledu materijalne situacije, a ta činjenica je vjerujemo prisutna i kod ostalih pravosudnih institucija.