Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

27.05.2009.

Osnovni sud u Sokocu izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
- uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava ,
- uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
- potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnjeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi.
Obrazac molbe može se dobiti u pisarnici suda.

Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se u pisarnici suda gdje se i podižu.


Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Sokocu. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u kancelariji broj 3  u zgradi Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Sokocu.
 

Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Sokocu.
 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u pisarnici na ulazu u zgradu Osnovnog suda u Sokocu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh