Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Istorijat suda

28.05.2009.

ISTORIJAT OSNOVNOG SUDA U SOKOCU


Osnovni sud u Sokocu osnovan je 1958.godine.
U toku 2004.godine došlo je do reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini, a samim tim i do pripajanja Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu Osnovnom sudu u Sokocu, kada je ovaj sud dobio sadašnju mjesnu i stvarnu nadležnost . Reformom pravosuđa 2004.godine osnovano je Odjeljenje ovog suda u Istočnom Sarajevu, zemljišnoknjižna kancelarija, privredno odjeljenje i registar privrednih subjekata.
U toku 2006.godine ukidanjem bivših sudova za prekršaje ovom sudu su pripojeni sudovi za prekršaje Sokolac, Pale i Kasindo.
Trenutno u sklopu Osnovnog suda u Sokocu funkcioniše i Odjeljenje suda u Istočnom Sarajevu sa svim nadležnostima kao i u sjedištu suda.
Osnovni sud u Sokocu mjesno je nadležan za područje opština : Sokolac, Pale, Istočno Sarajevo, Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad i Trnovo, a za privredne sporove i prekršajne predmete iz oblasti poreskih i carinskih prekršaja, nadležan je za područje mjesne nadležnosti Okružnog suda u Istočnom Sarajevu .


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh