Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

mail print fav manja slovaveca slova

Polugodišnji izvještaj o predvidivim rokovima

03.07.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Okončane "Sedmice sudske nagodbe" u Osnovnom sudu u Sokocu

06.06.2019.

Sudovi u BiH zaključili 427 sudske nagodbe tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“
27.05.2019.

(Sarajevo, 27. maj 2019. godine) – Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 427 sudskih nagodbi tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“ koje su se održavale u periodu od 13. do 24. maja 2019. godine.


Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (66), Općinskom sudu u Kaknju (48), Osnovnom sudu u Sokocu (40), Općinskom sudu u Banovićima (31), Osnovnom sudu u Prijedoru (31), Osnovnom sudu u Banja Luci (22) i Okružnom privrednom sudu u Banja Luci (21). Rezultati ukazuju da su građani zainteresovani za rješavanje sporova sudskom nagodbom.


Kao najpogodnije predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, uplatu doprinosa za PIO/MIO, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu/utvrđivanje bračne stečevine, uređenje međa, materijalna davanja i drugo.


Prema posljednjim podacima, od početka godine do danas  ukupno je zaključena 2.231 sudska nagodba. Treba podsjetiti da se od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti u okviru projekata unapređenja efikasnosti pravosuđa koje finansiraju  Vlada Norveške, Vlada Švedske i Evropska unija, a koje implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), sudska nagodba kontinuirano primjenjuje u praksi. 


Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTV BiH izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda.


Također, VSTV BiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima. Nastojanje suda da zaključi sudsku nagodbu između stranaka u sporu se često završi i povlačenjem tužbe ili spajanjem više postupaka u jedan koji se okončava sudskom nagodbom, tako da efekat sudske nagodbe prevazilazi statističke pokazatelje o broju sklopljenih nagodbi.


Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 594.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

O B A V J E Š T E NJ E o provođenju aktivnosti “Sedmice sudske nagodbe“

08.04.2019.

"Sedmice sudske nagodbe" održaće se u vremenu od 13. do 24. maja 2019. godine.

 

 

           Ovim putem koristimo priliku obavijestiti javnost o navedenim aktivnostima, te pozvati stranke da se aktivno uključe u rješavanje sudskih sporova mirnim putem, ostvarujući na taj način, kako zadovoljstvo stranaka ishodom, brzinom postupka i smanjivanjem troškova, tako i efikasnost pravosudne zajednice.

 

            Detaljnije informacije o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“, možete pogledati na oglasnoj tabli ispred zgrade suda i na web stranici suda: http://ossud-sokolac.pravosudje.ba, preuzimanjem brošure.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Predavanje na temu: „Nasilje u porodici“

25.03.2019.

U organizaciji Atlantske inicijative u petak 22.03.2019.godine, u prostorijama Osnovnog suda u Sokocu organizovano je predavanje za sudije ovog suda na temu: „Nasilje u porodici“

Predavači su bile sudije koje se bave temom nasilja u porodici i sude u navedenim predmetima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Narativni izvještaj o radu u 2018. godini

18.03.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Obavještenje o dodjeli ugovora za neprioritetne usluge

13.03.2019.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh