Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Sokocu

Izvještaji o radu suda

   1 - 6 / 7  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
21.02.2011.

Rad suda u 2010. godini

17.02.2010.

Ostvarena kolektivna norma za sud u 2009. godini

12.02.2010.

Tabelarni prikaz riješenih predmeta zaključno sa 2008.godinom

12.02.2010.

Nerješeni predmeti po sudijama zaključno sa 2008. godinom

12.02.2010.

Nerješeni predmeti po godinama zaključno sa 2008. godinom

12.02.2010.

Analiza rješavanja starih predmeta za 2010. godinu

   1 - 6 / 7  >